11.3.201821 Спеціальна техніка А Scoreboard
19 Спеціальна техніка С Scoreboard
23 Спеціальна техніка В Scoreboard
23 Сила удара С Scoreboard
35 Сила удара В Scoreboard
26 Сила удара А Scoreboard
10 Спаринг С Individual
27 Спаринг В Individual
25 Спаринг А Individual
18 Туль С Individual
32 Туль В Individual
25 Туль А Individual
Молодші діти
0-7
Діти
8-9
Юнаки
10-11
Кадети
12-13
Юніори
14-17
MALE 0
FEMALE 0
MALE 5
FEMALE 2
MALE 7
FEMALE 0
MALE 3
FEMALE 0
MALE 4
FEMALE 0
Молодші діти
0-7
Діти
8-9
Юнаки
10-11
Кадети
12-13
Юніори
14-17
MALE 4
FEMALE 0
MALE 4
FEMALE 3
MALE 4
FEMALE 0
MALE 2
FEMALE 2
MALE 0
FEMALE 0
Молодші діти
0-7
Діти
8-9
Юнаки
10-11
Кадети
12-13
Юніори
14-17
MALE 3
FEMALE 0
MALE 0
FEMALE 0
MALE 10
FEMALE 0
MALE 7
FEMALE 0
MALE 3
FEMALE 0
Молодші діти
0-7
Діти
8-9
Юнаки
10-11
Кадети
12-13
Юніори
14-17
MALE 4
FEMALE 0
MALE 7
FEMALE 3
MALE 4
FEMALE 0
MALE 3
FEMALE 2
MALE 0
FEMALE 0
Молодші діти
0-7
Діти
8-9
Юнаки
10-11
Кадети
12-13
Юніори
14-17
MALE 6
FEMALE 0
MALE 4
FEMALE 2
MALE 14
FEMALE 0
MALE 7
FEMALE 0
MALE 2
FEMALE 0
Молодші діти
0-7
Діти
8-9
Юнаки
10-11
Кадети
12-13
Юніори
14-17
MALE 0
FEMALE 0
MALE 6
FEMALE 2
MALE 12
FEMALE 0
MALE 3
FEMALE 0
MALE 3
FEMALE 0

Day 1

Fights 0
Court 1
Competitors 0
Fights 0
Court 2
Competitors 0
Fights 0
Court 3
Competitors 0
Fights 0
Court 5
Competitors 0

Day 1

Fights 0
Court 1
Competitors 0
Fights 0
Court 2
Competitors 0
Fights 1
Court 4
Competitors 2
FemaleДіти8-9-26
Fights 0
Court 5
Competitors 0

Day 1

Fights 0
Court 1
Competitors 0
Fights 0
Court 2
Competitors 0
Fights 0
Court 5
Competitors 0

Day 1

Fights 0
Court 1
Competitors 0
Fights 0
Court 2
Competitors 0
Fights 14
Court 3
Competitors 16
MaleЮніори14-17
MaleЮнаки10-11
Fights 0
Court 5
Competitors 0

Day 1

Fights 0
Court 1
Competitors 0
Fights 0
Court 2
Competitors 0
Fights 11
Court 4
Competitors 12
MaleЮнаки10-11
Fights 0
Court 5
Competitors 0